Styrelsen 2018

Styreslsen för MFK Oskarshamnseskadern består 2018 av 3 personer.

 

Eric Palmborg
Ordförande
Skicka e-post
Mikael Carlrud
Kassör
Skicka e-post
Jonas Lennartsson
Sekreterare
Skicka e-post

<

 

Följ oss på: